Logo

Kontakt

Ing. Igor Špendel

+421 905 605 457

Administratívne centrum:

Jána Pavla II. 14990/11, 080 01 Prešov

EP-IQ SK, s.r.o.

976 33 Dúbravica 31

IČO: 31681832
DIČ: SK2020652392
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici vl. č. 30294/S.

Opýtajte sa odborníka

Naši odborníci na energetiku si s Vami dohodnú schôdzku a osobne Vám vysvetlia prednosti jednotlivých riešení. Napíšte nám:

* povinné pole

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s článkom (6) odst. (1) písmeno (b) GDPR – spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy, ktorou jednou zo zmluvných strán je subjekt údajov alebo pre vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na základe žiadosti tohto subjektu údajov.